Utdanning

 • Barnevernpedagog, fagskole for sosialpedagogikk, Tyskland
 • Førskolelærer, Barnevernsakademiet i Oslo
 • Spesialpedagog, 1. og 2. avdeling, Sagene lærerhøyskole, Oslo
 • Familieterapeut, Diakonhjemmet Høyskole, Oslo
 • Spesialist i sexologisk rådgivning (NACS), Høyskolen i Agder, Kristiansand
 • Billedterapeut, Høyskolen i Oslo
 • Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis, Diakonhjemmet Høyskole, Oslo

Arbeidserfaring

Jeg har bred kompetanse og mange års yrkeserfaring som:

 • Styrer og avdelingsleder i barnehager
 • Spesialpedagog for barn, ungdom og voksne
 • Miljøterapeut for rusmisbrukere
 • Lærer og klassestyrer
 • Veileder for foreldre og utdannet fagpersonell
 • Faglig leder
 • Fagkonsulent i barnepsykiatrien
 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver
 • Familieterapeut og sexolog