Billedterapi tar utgangspunkt i forståelsen av mennesket som skapende i sitt eget liv, hvor mennesket former og omformer sin verden. Det kreative potensialet er en ressurs i mennesket og kan nyttiggjøres i forbindelse med utfordringer og kriser av ulik karakter.

En sentral tanke i billedterapi er at hvert menneske, uavhengig av tegneferdigheter, har mulighet til å gi tanker og følelser et visuelt uttrykk. Bilder skapes i stedet for og som supplement til ord. En billedskapende prosess kan også føre til at man finner ordene og dermed kan sette navn på viktige følelser og hendelser. Billedspråket kan gi økt innsikt og avspeile problemområder og ressurser.

Jeg anvender billedterapi ovenfor personer som av ulike årsaker har kommunikasjonsvansker, eller som har behov for at innestengte følelser kommer til uttrykk.

Billedterapi har vist seg å ha verdi ved bearbeiding av sorg, krise og begynnende utbrenthet. Den er også godt egnet i arbeid med barn og unge, enkeltpersoner, par, grupper, aldersdemente, spiseforstyrrelser, rusmisbrukere, fremmedspråklige og pasienter med somatiske lidelser m.m.