Jeg tilbyr familierådgiving for ektepar, samboende, særboende, samkjønnpar, nyfamilier og enkeltpersoner. Jeg anvender også familieterapi i konflikter mellom foreldre og barn eller flere generasjoner.

Jeg arbeider med velkjente temaer som; kommunikasjon- og samspillproblematikk, utroskap, samarbeidsproblemer, seksuelle og følelsesmessige problemer, krisehåndtering, samt andre problemer knyttet til samliv, f.eks. der man enten ønsker å fortsette sammen, eller avslutte forholdet på en best mulig måte.

Jeg legger vekt på forebyggende virksomhet og tidlig innsats, slik at problemer ikke fester seg, og utvikler symptomer og lidelser som krever langvarig terapi.

Mine klienter kommer hovedsakelig fra Moss, Jeløy, Østfold og Vestfold.

I familiesamtalen vil oppmerksomheten bli rettet mot samspillet i familien. Det gir alle familiemedlemmene anledning til å uttrykke sine følelser, behov, meninger og ønsker. Målet vil være å få til en ny struktur som alle i familien kan trives og utvikle seg i.

I samtaler som dreier seg om barn, foreldre, svigerforeldre eller besteforeldre kan det være aktuelt å inkludere flere av de som er berørt.

Parsamtalen har som mål å gjøre hver enkelt mer bevisst seg selv i forholdet. Fokuset settes på å bli bedre på å tydeliggjøre sine følelser, behov og forventninger. Det kreves en innsats fra begge parter for å skape og opprettholde et godt og kjærlig forhold. Et parforhold trenger jevnlig vedlikehold.

Det er ikke alltid begge i et parforhold ønsker å komme til samtaler sammen. Det er da mulig å komme enkeltvis til konsultasjon om den videre prosessen. Den parterapeutiske samtalen kan gjøre det enklere å se sammenhenger eller mønstre dere har viklet dere inn i.