Jeg tilbyr familierådgiving for ektepar, samboende, særboende, nyfamilier, homofile og heterofile par samt enkeltpersoner. Jeg tilbyr også familieterapi i konflikter mellom foreldre og barn eller flere generasjoner. Klientene kommer hovedsaklig fra Moss, Jeløy og Østfold for øvrig, men jeg tar i mot klienter fra hele landet.

Jeg tilbyr samtaler om kommunikasjonsproblematikk, krisehåndtering, seksuelle og følelsesmessige problemer, samt andre problemer knyttet til samliv, f.eks. der man enten ønsker å fortsette sammen, eller avslutte forholdet på en best mulig måte.

Jeg legger vekt på forebyggende virksomhet og behandling på et tidlig stadium, slik at problemer ikke fester seg og at man utvikler symptomer og lidelser som krever langvarig behandling.

I samtaler som dreier seg om barn, foreldre, svigerforeldre eller besteforeldre kan det være aktuelt å inkludere flere av de som er berørt.

I familiesamtalen vil oppmerksomheten bli rettet mot samspillet i familien. Det gir alle familiemedlemmene anledning til å uttrykke sine behov, meninger og ønsker. Målet vil være å få til en ny struktur som alle i familien kan trives og utvikle seg i.

Parsamtalen har som mål å gjøre hver enkelt mer bevisst seg selv i forholdet. Fokuset settes på å bli bedre på å tydeliggjøre sine behov og forventninger.

Det er ikke alltid begge i et parforhold ønsker å komme til samtaler sammen. Det er da mulig å komme enkeltvis til konsultasjon om den videre prosessen.