« Tilbake til artikkeloversikten

Eldre har aktiv sex

Menneskets seksualitet i alderdommen har lenge vært et område med mye tabu og fordommer. At seksuallivet opphørte da man ble gammel er en myte som ennå er i live hos mange, selv om vitenskapelige studier viser at seksuelle behov, lyst og muligheter forsette oppover i høy alder. Lære å tenke positivt om sex er første skritt mot et godt seksualliv i alderdommen, og å verdsette sin egen kropp og seksualitet. Ta vare på kroppen med mosjon og sunt kosthold forebygger aldringen, og man blir aldri for gammel til å være seksuell. Det er snarere helseproblemer og mangel av partner som setter grense for seksuallivet. Et aktivt sexliv, påvirker livskvaliteten positivt. Det handler om å tillate seg å kjenne på de gleder livet kan tilby, og unngå å låse seg fast i negative forventninger.

« Tilbake til artikkeloversikten